Doradztwo rynku nieruchomości

Zanim podejmiemy decyzję o inwestowaniu w nieruchomości, lub o jej sprzedaży, powinniśmy przeanalizować wszelkie „za i przeciw”. Rynek nieruchomości podlega cyklom i wahaniom koniunktury. IMG_4665_pp kopia Cykle te nie pokrywają się dokładnie z cyklami całej gospodarki, a wahania koniunktury zależne są od czynników takich, jak „moda” na wybrane segmenty rynku,  moda na konkretne lokalizacje, zależne są od struktury demograficznej, dostępności kredytowania, czy wreszcie ogólnych nastrojów sprzyjających, bądź niesprzyjających inwestowaniu w nieruchomości. Te, jak i wiele innych czynników powodują, że na pewne nieruchomości popyt wzrasta, bądź maleje, a więc ich ceny rosną, lub spadają. Nasza firma, będąca czynnym graczem na rynku nieruchomości od prawie 30 lat pomaga każdemu przyszłemu inwestorowi w podjęciu decyzji o kupnie, bądź zbyciu nieruchomości. Pomagamy ustalić poziom możliwej do uzyskania ceny  – to znaczy wartości „rynkowej” nieruchomości. Podpowiadamy w co warto, w co nie należy inwestować.  Podpowiadamy, na jakie nieruchomości popyt jest, a które są niesprzedawalne. Każdemu, komu obce są meandry rynku, w który chciałby zainwestować bez ponoszenia ryzyka utraty znacznych środków dedykowana jest usługa doradztwa z zakresu rynku nieruchomości. Zapraszamy.